You are Here:
รูปถวายพระพรในหลวงครับ

Author (Read 2055 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

 

pangkaeve

 • Hero Member
 • *****
 • 750
  Posts
ม.ฟาร์อีสเทอร์น  ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรช่อง 11

        ด้วยในวันที่ 5 ธันวาคม 2550 เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช คณะผู้บริหารคณาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์นล้วนมีความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่เปี่ยมล้นของของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย  จึงร่วมบันทึกเทปถวายพระพรแด่พระองค์ท่าน ในวันพุธที่ 14 พฤศจิกายน 254 เวลา 10.15 น.  ณ ฝ่ายผลิตรายการ สถานีโทรทัศน์    ช่อง 11    กรมประชาสัมพันธ์  


บทอาเศียรวาทในมหามงคลวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาแปดสิบพรรษา      
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  (๕ ธันวาคม  ๒๕๕๐)
 
ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา
 
    น้อมกราบก้มบังคมบรมบาท        ภูวนาถจอมบดินทร์ปิ่นสยาม
พระการุณย์อุ่นเกล้าชาวไทยนาม      ทั่วเขตคามตระหนักในพระเมตตา
น้ำพระทัยห่วงใยประเทศชาติ            ประชาราษฎร์ทูนเทิดเหนือเกศา
ต่างภูมิใจที่ได้เกิดกำเนิดมา             เป็นข้าเบื้องบทมาลย์จอมไผท
ยามอาณาประชาประสบทุกข์            ธ ปลอบปลุกมิให้ต้องหวั่นไหว
ทั้งทรงช่วยประชานิราศภัย                ประสบสุขยั่งยืนได้ด้วยพอเพียง
หกสิบปีเวลาทรงครองราชย์              ชาวต่างชาติประจักษ์พร้องแซ่ซร้องเสียง
สรรเสริญดุจยอดกษัตริย์ชัดเผดียง    กษัตริย์แห่งกษัตริย์ผองกษัตรา
คาบนี้ประจวบวารเฉลิมชนม์              ภูวดลครบแปดสิบพระพรรษา
ฟาร์อีสเทอร์นถวายพรชัยมังคลา        ทรงเจริญชันษากว่าร้อยปี
ขอ ธ ทรงประสบสิริสุข                     นิรทุกข์นิราพาธภยหนี
เฉลิมฉัตรเฉลิมรัฐราชจักรี                เฉลิมชาติจรัสศรีนิรันดร์เทอญ
                            
   ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ  ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น  
     (รศ.เอมอร  ชิตตะโสภณ : ประพันธ์)
เก็บเพลงรักนี้ให้เป็นของขวัญ ให้เธอได้รับได้รู้หัวใจของฉัน
แม้คืนวันจะเปลี่ยนแปลงสักแค่ไหน แต่ใจของฉันที่รักเธอนั้น
ต่อให้ต้องลงนรกหรือขึ้นสรวงสวรรค์ ฉันก็จะไม่มีวันมอบให้ใคร
จะมีเพียงเธอแค่เพียงคนเดียว และจะมีแต่เธอ เธอแค่เพียงคนเดียว
และจะเป็นเพียงคนเดียวเสมอไป ที่ฉันฝากชีวิต ทั้งหมดไว้
โดยไม่มีวันทวงกลับคืน
 

Re: รูปถวายพระพรในหลวงครับ
« Reply #1 on: November 23, 2007, 08:30:45 PM »
 

pangkaeve

 • Hero Member
 • *****
 • 750
  Posts
ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
เก็บเพลงรักนี้ให้เป็นของขวัญ ให้เธอได้รับได้รู้หัวใจของฉัน
แม้คืนวันจะเปลี่ยนแปลงสักแค่ไหน แต่ใจของฉันที่รักเธอนั้น
ต่อให้ต้องลงนรกหรือขึ้นสรวงสวรรค์ ฉันก็จะไม่มีวันมอบให้ใคร
จะมีเพียงเธอแค่เพียงคนเดียว และจะมีแต่เธอ เธอแค่เพียงคนเดียว
และจะเป็นเพียงคนเดียวเสมอไป ที่ฉันฝากชีวิต ทั้งหมดไว้
โดยไม่มีวันทวงกลับคืน
 

Re: รูปถวายพระพรในหลวงครับ
« Reply #2 on: November 23, 2007, 08:33:07 PM »
 

pangkaeve

 • Hero Member
 • *****
 • 750
  Posts
...
« Last Edit: November 23, 2007, 08:36:38 PM by pangkaeve »
เก็บเพลงรักนี้ให้เป็นของขวัญ ให้เธอได้รับได้รู้หัวใจของฉัน
แม้คืนวันจะเปลี่ยนแปลงสักแค่ไหน แต่ใจของฉันที่รักเธอนั้น
ต่อให้ต้องลงนรกหรือขึ้นสรวงสวรรค์ ฉันก็จะไม่มีวันมอบให้ใคร
จะมีเพียงเธอแค่เพียงคนเดียว และจะมีแต่เธอ เธอแค่เพียงคนเดียว
และจะเป็นเพียงคนเดียวเสมอไป ที่ฉันฝากชีวิต ทั้งหมดไว้
โดยไม่มีวันทวงกลับคืน
 

Re: รูปถวายพระพรในหลวงครับ
« Reply #3 on: November 23, 2007, 08:35:48 PM »
 

pangkaeve

 • Hero Member
 • *****
 • 750
  Posts
...
เก็บเพลงรักนี้ให้เป็นของขวัญ ให้เธอได้รับได้รู้หัวใจของฉัน
แม้คืนวันจะเปลี่ยนแปลงสักแค่ไหน แต่ใจของฉันที่รักเธอนั้น
ต่อให้ต้องลงนรกหรือขึ้นสรวงสวรรค์ ฉันก็จะไม่มีวันมอบให้ใคร
จะมีเพียงเธอแค่เพียงคนเดียว และจะมีแต่เธอ เธอแค่เพียงคนเดียว
และจะเป็นเพียงคนเดียวเสมอไป ที่ฉันฝากชีวิต ทั้งหมดไว้
โดยไม่มีวันทวงกลับคืน
 

Re: รูปถวายพระพรในหลวงครับ
« Reply #4 on: November 23, 2007, 08:38:03 PM »
 

pangkaeve

 • Hero Member
 • *****
 • 750
  Posts
....
เก็บเพลงรักนี้ให้เป็นของขวัญ ให้เธอได้รับได้รู้หัวใจของฉัน
แม้คืนวันจะเปลี่ยนแปลงสักแค่ไหน แต่ใจของฉันที่รักเธอนั้น
ต่อให้ต้องลงนรกหรือขึ้นสรวงสวรรค์ ฉันก็จะไม่มีวันมอบให้ใคร
จะมีเพียงเธอแค่เพียงคนเดียว และจะมีแต่เธอ เธอแค่เพียงคนเดียว
และจะเป็นเพียงคนเดียวเสมอไป ที่ฉันฝากชีวิต ทั้งหมดไว้
โดยไม่มีวันทวงกลับคืน
 

Re: รูปถวายพระพรในหลวงครับ
« Reply #5 on: November 23, 2007, 08:38:52 PM »
 

pangkaeve

 • Hero Member
 • *****
 • 750
  Posts
....
เก็บเพลงรักนี้ให้เป็นของขวัญ ให้เธอได้รับได้รู้หัวใจของฉัน
แม้คืนวันจะเปลี่ยนแปลงสักแค่ไหน แต่ใจของฉันที่รักเธอนั้น
ต่อให้ต้องลงนรกหรือขึ้นสรวงสวรรค์ ฉันก็จะไม่มีวันมอบให้ใคร
จะมีเพียงเธอแค่เพียงคนเดียว และจะมีแต่เธอ เธอแค่เพียงคนเดียว
และจะเป็นเพียงคนเดียวเสมอไป ที่ฉันฝากชีวิต ทั้งหมดไว้
โดยไม่มีวันทวงกลับคืน
 

Re: รูปถวายพระพรในหลวงครับ
« Reply #6 on: November 24, 2007, 11:43:09 AM »
 

SuNNuMNiM

 • Hero Member
 • *****
 • 6356
  Posts
 • "คาสโนว่า ฆ่าไม่ตาย"
โห้ๆๆ


ไอ่เดือน เอ้ย   :GHOST
อยู่ กะพี่ มีให้ทุกอย่าง ยกเว้น ( อนาคต ) 555.!!!!!    (︶︿︶)╭∩╮
 

Re: รูปถวายพระพรในหลวงครับ
« Reply #7 on: November 26, 2007, 02:30:14 PM »
 

Ize_panda

 • Guest
โห้ๆๆ


ไอ่เดือน เอ้ย   :GHOST


อิจฉาเค้าอ่ะดิ
หุหุ
 :GHOST :JOOP
 

Re: รูปถวายพระพรในหลวงครับ
« Reply #8 on: November 26, 2007, 02:50:08 PM »
 

Smiles

 • Hero Member
 • *****
 • 969
  Posts
 • Gods Company Limited